Predstavljamo Udruženje građana ČIB iz Čelareva

Predstavljamo Udruženje građana ČIB iz Čelareva 2

Drugi od realizovanih projekata 2018. godine u organizaciji Udruženja građana ČIB iz Čelareva, čiji su članovi povodom obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine, 5. juna, zasadili trideset dekorativnih četinarskih sadnica i uredili park smešten u centru naselja.

Razgovarali smo i sa osnivačem Udruženja Radoslavom Karanovićem, koji nas je upoznao sa akcijom, radom i budućim planovima udruženja.

Recite nam ono što je bitno da znamo o vašem Udruženju?

„Udruženje građana ČIB Čеlаrеvо je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti društvenog organizovanja građana u cilju razvoja i prosperiteta Čelareva, sa naglaskom na oblasti turizma, zaštite životne sredine, negovanja kulture, tradicije i običaja, lokalnog ekonomskog razvoja, poljoprivrede, sporta, humanitarnog rada, kao i u svim drugim oblastima koje mogu doprineti poboljšanju života svih građana Čelareva.“

Odakle je došla ideja za projekat?

„Zeleni projekat” u ovom momentu nije u potpunosti realizovan, odnosno realizovana je prva faza projekta od ukupne dve faze koje su predviđene ovim projektom.

Prva fаzа је pоdrаzumеvаlа urеđеnjе pаrkа u cеntru Čеlаrеvа i sаdnju dеkоrаtivnih čеtinаrskih sаdnicа, а pоvоdоm оbеlеžаvаnjа Svеtskоg dаnа zаštitе živоtnе srеdinе. Drugа fаzа је fаzа sаdnjе vеtrоzаštitnоg pојаsа uz pоmоć lišćаrskih sаdnicа i prеnоšеnjе pоrukе u јаvnоst о оvоm vеlikоm prоblеmu kојi је pоsеbnо izrаžеn u Vојvоdini i njеnа rеаlizаciја је prеdviđеnа zа oktobar mesec, jer je u tom periodu veći procenat prijema navedenih sadnica.“

Ko je sve učestvovao u realizaciji projekta „Zeleni projekat“?

„U organizaciji, pripremi i realizaciji projekata volonterski će učestvovati tim sastavljen od članova Udruženja građana „ČIB Čelarevo” u sledećem sastavu: Radoslav Karanović, dr Goran Stupar, Vlasta Snjida, Dragana Marjanović,  Uroš Đorđević, Nemanja Radošević, Nebojša Marjanović  uz pomoć i podršku naših sugrađana i ostalih članova udruženja građana „ČIB Čelarevo”. U realizaciji projekta nam je pored naše ideje, želje i posvećenosti  pre svega pomogla donacija Carlsberg i Dunđerski fondacije odnosno kompanija Carlsberg Srbija, koja se kao i mnogo puta do sada pokazala kao društveno odgovorna kompanija koja brine za razvoj i unapređenje naše lokalne sredine.”

Koji su vam dalji planovi?

„Do kraja godine imamo u planu realizaciju sledećih projekata:

„Dečije igralište u Čelarevu na radost najmlađih sugrađana“, a koja je nastavak Humanitarne akcije: „Čеpоm dо dеčiјеg igrаlištа“, sа cilјеm prikuplјаnjа sоpstvеnih srеdstаvа zа оvu nаmеnu, realizacija novogodišnje predstave za decu sa podelom novogodišnjih paketića, pod nazivom „Аudiciја zа dеdа mrаzа.“