Očuvanje kulturne baštine Vojvodine

… kroz podršku projektima čiji je cilj obnova istorijskog nasleđa lokalnih zajednica u Vojvodini, istraživanje istorije porodice Dunđerski, kao i razvoj lokalne kulture sa idejom ostvarivanja trajnog doprinosa negovanju zdrave društvene zajednice.

Zaštita životne sredine

… kroz podsticanje i nagrađivanje projekata relevantnih u ovoj oblasti, a čija praktična primena se ogleda u efikasnijem iskorišćenju prirodnih resursa, uštedi energije, očuvanju prirodnih staništa, promociji reciklaže, kao i drugih projekata na polju unapređenja prirodnog okruženja i smanjenja štetnog uticaja na prirodu.

Podrška nauci i obrazovanju

… putem saradnje sa obrazovnim ustanovama, kao i samim studentima i naučnim radnicima, u vidu dodele stipendija, grantova.

Podizanje svesti o aktuelnim socijalnim pitanjima u društvu

… sa idejom očuvanja građanskih prava i/ili bolje edukacije stanovništva o istim, kao i kroz podršku projektima čiji je cilj rešavanje specifičnog socijalnog problema.

Zaštita potrošača

… kroz promociju kampanja o odgovornoj konzumaciji alkohola i posledicama prekomerne upotrebe istog po sopstveno zdravlje i  okolinu.

Razvoj lokalne zajednice Čelarevo

… koja se sastoji iz finansiranja lokalnih projekata, čiji je cilj unapređenje životnog standarda stanovništva, kao i razvoj mladih ljudi uz promociju sporta i kulturnih dešavanja.