Carlsberg i Dunđerski Fondacija nastavlja da podržava lokalnu zajednicu u Čelarevu

Carlsberg i Dunđerski Fondacija ove godine je potpisala šestomesečni ugovor o donaciji sa fudbalskim klubom „ČSK“, Stonoteniskim klubom i Ženskim košarkaškim klubom. Ugovor važi od januara do juna 2016. godine, a donacije se dodeljuju na mesečnom nivou. Osim navedenih klubova,  mesečne donacije primaju i KUD „Petar Kočić“ i Kulturni centar Čelarevo.

Carlsberg i Dunđerski Fondacije  ovom plemenitom akcijom nastavlja tradiciju ulaganja u sport, mlade, kulturu i društvo, proteklu od dva pasionirana dobročinitelja – Jakob K. Jakobsena, osnivača pivare Carlsberg u Kopenhagenu i Lazara Dunđerskog, osnivača pivare u Čelarevu.

Delovanjem Carlsberg i Dunđerski Fondacije ulaže se u budućnost generacija koje dolaze, a otvoreni su i novi vidici u kojima će se budućim generacijama ostaviti u nasleđe ono što su preci vekovima stvarali.